Snažíme sa, aby informácie na tejto stránke boli presné, napriek tomu je možné, že informácie obsahujú chyby alebo nepresnosti.

Táto stránka nie je úplným zdrojom informácií a články sú len všeobecné a v žiadnom prípade netlmočia zákon. Väčšina článkov je veľmi zjednodušená.

Svoju účtovnú/daňovú situáciu vždy konzultujte so svojím účtovníkom alebo daňovým špecialistom, predtým než urobíte doležité rozhodnutia.

Nenesieme zodpovednosť voči Vám či komukoľvek inému za akékoľvek prijaté rozhodnutia či podniknuté kroky, ktoré by sa opierali o informácie uvedené na tejto webovej stránke, ani za akékoľvek následné, mimoriadne škody.