Aktualizované dňa 4. apríla 2017

 1. Osobné autá – podľa objemu motora
 2. Osobné autá – podľa emisií CO2,
  príklady aút podľa emisií CO2
 3. Nákladné vozidlá – štandardné
 4. Nákladné vozidlá – elektrické
 5. Motocykle
 6. Autobusy
 7. Iné vozidlá
 8. Vozidlá oslobodené od dane
 9. Úrady pre daň z motorových vozidiel v Írsku
Kúpna zmluva pri kúpe a predaji auta
Car Purchase Agreement ScreenshotCena: €3
Kúpiť šablónu

Osobné autá – podľa objemu motora

(sadzby dane pre osobné autá registrované pred 1. júlom 2008)

Objem motora (c.c.) Ročná daň
Historické autá €56
Elektrické autá €120
Menej než 1,000 €199
1,001 do 1,100 €299
1,101 do 1,200 €330
1,201 do 1,300 €358
1,301 do 1,400 €385
1,401 do 1,500 €413
1,501 do 1,600 €514
1,601 do 1,700 €544
1,701 do 1,800 €636
1,801 do 1,900 €673
1,901 do 2,000 €710
2,001 do 2,100 €906
2,101 do 2,200 €951
2,201 do 2,300 €994
2,301 do 2,400 €1,034
2,401 do 2,500 €1,080
2,501 do 2,600 €1,294
2,601 do 2,700 €1,345
2,701 do 2,800 €1,391
2,801 do 2,900 €1,443
2,901 do 3,000 €1,494
3,001 alebo viac €1,809

Osobné autá – podľa emisií CO2

(sadzby dane pre osobné autá registrované po 1. júli 2008)

Pásmo Emisie CO2 – gm na km Ročná daň
A0 0 – 1 g/km €120
A1 2 – 80 g/km €170
A2 81 – 100 g/km €180
A3 101 – 110 g/km €190
A4 111 – 120 g/km €200
B1 121 – 130 g/km €270
B2 131 – 140 g/km €280
C 141 – 155 g/km €390
D 156 – 170 g/km €570
E 171 – 190 g/km €750
F 191 – 225 g/km €1,200
G viac ako 226 g/km €2,350

Nákladné vozidlá – štandardné

Pohotovostná hmotnosť v kilách Ročná daň
0 – 3000 €333
3001 – 4000 €420
4001 – 12000 €500
12001 – 99999 €900

Nákladné vozidlá – elektrické

Pohotovostná hmotnosť v kilách Ročná daň
0 – 1500 €92
1501 – 3000 €333
3001 – 4000 €420
4001 – 8000 €500

Motocykle

Objem motora (c.c.) Ročná daň
Historický motocykel €26
Elektrický motocykel €35
0 – 75 €49
76 – 200 €67
201 – 9999 €88

Autobusy

Počet miest na sedenie Ročná daň
0 – 20 €154
21 – 40 €202
41 – 9999 €403

Iné vozidlá

Vozidlo Ročná daň
Príves €0
Vozidlo ovládané chodcom €88
Taxi, školský autobus €95
Drenážne rýpadlo, karavan, pohrebné vozidlo, poľnohospodársky traktor/bager, vidlicovitý zdvižný vozík, vyklápač €102
Obyčajný prepravný traktor, pohyblivé zariadenie €333
Terénny vyklápač €885

Vozidlá oslobodené od dane

Niekoľko príkladov vozidiel oslobodených od dane z motorových vozidiel:

 • vozidlá pre zdravotne postihnutých vodičov a pasažierov,
 • vozidlá nepresahujúce hmotnosť 400 kg prispôsobené a používané zdravotne postihnutými,
 • vozidlá výlučne používané na prepravu záchranných člnov a stavbu ciest,
 • vozidlá výlučne používané horskou a jaskynnou záchrannou službou a vozidla výlučne používané na podvodný prieskum,
 • smetiarske vozidlá a čistiace stroje použité výlučne na čistenie ulíc a ciest.

Zdroj: www.motortax.ie