Aktualizované dňa 14. septembra 2013

Local Property Tax logoKto je povinný zaplatiť LPT daň na rok 2014

Ktokoľvek je povinná osoba za obytnú nehnuteľnosť 1. novembra 2013 (všeobecne je to vlastník nehnuteľnosti) bude zodpovedná za zaplatenie LPT dane za rok 2014.

Podrobnejšie informácie ohľadne LPT dane nájdete tu.

Výška LPT dane za rok 2014

LPT Charge and Valuation Bands for 2014

Musím kontaktovať daňový úrad ohľadne spôsobu platby?

Nie je potrebné kontaktovať daňový úrad ohľadne spôsobu platby LPT dane za rok 2014, ak ste zaplatili svoju LPT daň za rok 2013 zrážkami zo mzdy, inkasom (direct debit) alebo ak ste požiadali o odloženie dane. Tieto spôsoby platby sa automaticky uplatnia v roku 2014 a v nasledujúcich rokoch.

Musíte kontaktovať daňový úrad, ak chcete zaplatiť LPT daň iným spôsobom (než ste použili v roku 2013) alebo ak sa vaša osobná situácia zmenila (ak už nespĺňate podmienky na odloženie dane).

Ak si chcete vybrať iný spôsob platby (než ste použili v roku 2013), musíte potvrdiť spôsob platby za rok 2014 do:

  • 7. novembra 2013 – písomné oznámenie o spôsobe platby poslané poštou,
  • 28. novembra 2013 – oznámenie o spôsobe platby potvrdené on-line.

Automatizované platby prebehnú nasledovne:

Zrážky zo mzdy: 1. januára – 31. decembra 2014.

Inkaso (Direct Debit): 15. január – 15. december 2014.

Platba Single Debit Authority bude zrazená 21. marca 2014.

Pladby kreditnou/debetnou kartou plná výška dane bude zrazená dňa, ktorý si vyberiete.

Nezabudnite, že LPT daň bude automaticky zrazená z vášho bankového účtu alebo kreditnej karty. Myslite na to, aby ste mali dostatočné množstvo finančných prostriedkov na účte. Banky účtujú extra poplatok, ak platba nemôže byť zrazená kvôli nízkemu zostatku na účte.

Platby v hotovosti:

Ak chcete zaplatiť LPT daň v hotovosti (v plnej výške), musíte tak spraviť do 1. januára 2014.

Musím podať daňové priznanie za rok 2014?

Nie, nemusíte podávať daňové priznanie k LPT dani za rok 2014, ak ste podali priznanie za rok 2013. Pretože priznanie podané za rok 2013 a uvedené oceňovacie pásmo je platné na roky 2013 až 2016.

Daňový úrad bude požadovať podanie daňového prizania za rok 2014 len v špecifických prípadoch.

Termíny na podanie daňového priznania v špecifických prípadoch budú nasledovné:

Zdroj: www.revenue.ie