Aký je rozdiel medzi Daňovým kreditom pre osamelého rodiča

a Daňovým kreditom pre slobodného rodiča?

Daňový kredit pre osamelého rodiča
(One-Parent Family Tax Credit)
Daňový kredit pre slobodného rodiča
(Single Person Child Carer Tax Credit)
Daňový kredit je zrušený od 31.12.2013. Daňový kredit je v platnosti od 1.1.2014 a nahrádza Daňový kredit pre osamelého rodiča.
Môžu si ho uplatniť obaja rodičia na to isté dieťa. Môže si ho uplatniť len jeden rodič toho istého dieťaťa. Rodič, ktorému bol pridelený tento daňový kredit sa ho môže vzdať v prospech druhého rodiča.

Daňový kredit pre osamelého rodiča (One-Parent Family Credit)

Tento daňový kredit bol zrušený od 31. decembra 2013. Stále oň možete požiadať za roky 2010 až 2013.

Od roku 2014 je v platnosti nový daňový kredit pre slobodného rodiča (Single Person Child Carer Tax Credit).

O daňový kredit môžete požiadať ak ste slobodný rodič, ktorý sa stará o dieťa na vlastné náklady a ak toto dieťa s ním žije v spoločnej domácnosti. Slobodný rodič je niekto kto je slobodný, ovdovelý alebo rozvedený. Daňový kredit nie je pridelený páru, ktorý žije v spoločnej domácnosti.

O daňový kredit pre osamelého rodiča môžete požiadať ak dieťa s vami žije väčšinu roka alebo počas celého roka a:

  • nie ste zdaňovaný spoločne (pod Joint Assessment) ako ženatý,
  • nežijete s manželom/manželkou/partnerom/partnerkou v spoločnej domácnosti,
  • nemáte pridelený daňový kredit pre ovdovelú osobu.

Ďalšou podmienkou je, že dieťa, o ktoré sa osamelý rodič stará:

  • sa narodilo v danom roku alebo je mladšie ako 18 rokov,
  • ak je staršie ako 18 rokov, je študentom denného štúdia dlhšieho ako 2 roky alebo je dieťa duševne/telesne postihnuté.

Daňový kredit sa nerozdeľuje medzi rodičov dieťaťa. Ak obaja rodičia spĺňajú uvedené podmienky, dostane každý z nich daňový kredit v plnej výške.

Ako požiadať o tento daňový kredit

O daňový kredit môžete požiadať vyplnením Formuláru OP1 – Žiadosť o One Parent Family Tax Credit (PDF, 1.1MB).

Ak ste živnostník o daňový kredit požiadate priamo v daňovom priznaní vyplnením časti, ktorá sa vzťahuje k One-Parent Family Tax Credit.

Daňový kredit pre slobodného rodiča (Single Person Child Carer Credit)

Tento daňový kredit nahradil daňový kredit pre osamelého rodiča (One-Parent Family Credit) od 1. januára 2014.
O daňový kredit môžete požiadať ak ste slobodný rodič, ktorý sa stará o dieťa na vlastné náklady a ak toto dieťa s ním žije v spoločnej domácnosti. Slobodný rodič je niekto kto je slobodný, ovdovelý alebo rozvedený. Daňový kredit nie je pridelený páru, ktorý žije v spoločnej domácnosti.
O daňový kredit pre slobodného rodiča môžete požiadať ak:

  • nie ste zdaňovaný spoločne (pod Joint Assessment) ako ženatý,
  • nežijete s manželom/manželkou/partnerom/partnerkou v spoločnej domácnosti,
  • nemáte pridelený daňový kredit pre ovdovelú osobu.

Ďalšou podmienkou je, že dieťa, o ktoré sa osamelý rodič stará:

  • sa narodilo v danom roku alebo je mladšie ako 18 rokov,
  • ak je staršie ako 18 rokov, je študentom denného štúdia dlhšieho ako 2 roky alebo je dieťa duševne/telesne postihnuté.

Máte nárok len na jeden daňový kredit aj keď máte viac detí, ktoré spĺňajú uvedené podmienky.

Hlavný žiadateľ (Primary claimant)

Stávate sa hlavným žiadateľom ak dieťa žije s vami v spoločnej domácnosti viac ako 6 mesiacov v danom roku.

Ak ste hlavným žiadateľom a nechcete žiadať o tento daňový kredit (napríklad ak nemáte dostatočný príjem, aby ste využili celý daňový kredit), môžete sa tohto daňového kreditu vzdať v prospech inej osoby (dodatočného žiadateľa), ktorý sa taktiež stará o dané dieťa.

Ak si ponecháte daňový kredit ako hlavný žiadateľ, žiadná iná osoba si nemôže nárokovať daňový kredit na dieťa, pre ktoré ste vy hlavným žiadateľom.

Dodatočný žiadateľ (Secondary claimant)

O daňový kredit môžete žiadať ako dodatočný žiadateľ len v prípade, ak sa hlavný žiadateľ vzdá daňového kreditu.
Stávate sa dodatočným žiadateľom ak dieťa žije s vami v spoločnej domácnosti viac ako 100 dní v danom roku.

Ako požiadať o tento daňový kredit

Ak žiadate ako hlavný žiadateľ – vyplňte Formulár SPCC1, (PDF, 286KB); vyplňte časť Section A a podpíšte vyhlásenie v časti Section C (časť Section B nevypľňajte) a následne podajte žiadosť na daňovom úrade.
Ak ste hlavný žiadateľ a chcete sa vzdať daňového kreditu v prospech inej osoby, vyplňte Formulár SPCC1, (PDF, 286KB); vyplňte všetky časti Section A, B, C a následne podajte žiadosť na daňovom úrade.
Ak žiadate ako dodatočný žiadateľ vyplňte Formulár SPCC2, (PDF, 332KB); vyplňte všetky časti a následne podajte žiadosť na daňovom úrade. Hlavný žiadateľ musí vyplniť všetky časti Section A, B, C vo Formulári SPCC1, a následne podať žiadosť na jeho daňovom úrade.

V roku 2014 si daňový úrad nebol istý kto má nárok na tento nový daňový kredit a preto automaticky pridelil kredit len osobám, ktoré v záznamoch sociálnej poisťovne poberajú rodinné prídavky (Child benefit), a ktoré mali pridelený daňový kredit pre osamelého rodiča v roku 2013.

Výhoda daňového kreditu

Výhodou je, že ročne ušetríte na dani €1,650 (€31.73 týždenne). Navyše má žiadateľ nárok na zvýšené daňové pásmo štandardnej dane 20% z €32,800 na €36,800 ročne (o €4,000). To predstavuje navyše úsporu na dani až do výšky €840 ročne (€16.10 týždenne) pre tých, ktorí zarábajú viac ako €32,800. Vďaka tomuto daňovému kreditu môžete celkovo ušetriť na dani až €2,490 ročne (€47.83 týždenne). Koľko ušetríte na dani vždy zavisí od výšky vášho príjmu. Všeobecne sa to vzťahuje na ľudi, ktorí zarábajú viac ako minimálnu mzdu, pretože platia vyššie dane.