Aktualizované dňa 16. októbra 2012

EmployeesRightsPic300x225

 

 

Ak pracujete v Írsku, určite vás budú zaujímať vaše základné zamestnanecké práva v Írsku. Máte právo dostať zmluvu, výplatnú pásku, minimálnu mzdu, prestávky, dovolenku a iné.

Sedem základných práv zamestnanca:

 1. Pracovná zmluva,
 2. Výplatná páska,
 3. Minimálna mzda,,
 4. Prestávky a oddych
 5. Dovolenka a sviatky,
 6. Maximálny 48-hodinový pracovný týždeň,
 7. Výpovedná lehota.

1. Pracovná zmluva

Zamestnávateľ je povinný dať všetkým zamestnancom niektoré informácie v písomnej forme do dvoch mesiacov od začatia zamestnania.

  Nasledujúce informácii musia byť uvedené vo vašej pracovnej zmluve:

 • Meno zamestnávateľa a zamestnanca,
 • Adresa zamestnávateľa,
 • Miesto práce,
 • Pracovná pozícia alebo opis práce,
 • Deň začatia zamestnania,
 • Ak je zmluva na dobu určitú, očakávaný dátum ukončenia zamestnania,
 • Výška mzdy alebo spôsob výpočtu mzdy,
 • Či bude mzda vyplácaná týždenne, dvoj-týždenne, mesačne alebo inak,
 • Pracovné hodiny, vrátane práce nadčas,
 • Dovolenka,
 • Podmienky poskytnutia (plateného) volna ak dôjde k chorobe alebo úrazu,
 • Výpovedná lehota.

2. Výplatná páska

Výplatná páska musí obsahovať hrubú mzdu a detailne všetky zrážky.

3. Minimálna mzda

Väčšina zamestnancov ma právo na minimálnu mzdu €8.65 na hodinu.

  Výnimky sú:

 • osoby zamestnávané blízkymi príbuznými,
 • osoby mladšie ako 18 rokov a školiaci sa zamestnanci,
 • vyššia minimálna mzda je v nasledovných odvetviach:
   1. poľnohospodárstvo, od €9.33 na hodinu,
   2. stravovanie, od €9,00 na hodinu,
   3. upratovanie, €9.50 na hodinu,
   4. stavebníctvo, od €16.69 na hodinu,
   5. elektrotechnické služby, od €20.74 na hodinu,
   6. hotelové služby (mimo Dublinu, Dun Laoghaire a Corku), od €8.86 na hodinu,
   7. obchod s potravinami, od €9.60 na hodinu,
   8. bezpečnostné služby, od €10.01 na hodinu.

  Viac informácii ohľadne sadzieb minimálnych miezd pre jednotlivé odvetvia nájdete tu.

4. Prestávky a oddych

Prestávky

Zamestnanci majú právo na neplatené minimálne prestávky počas práce.
Pracujúci 4.5 hodiny a viac – 15-minútová prestávka.
Pracujúci 6 hodín a viac –  30-minútová prestávka, ktorá môže zahŕňať predchádzajúcu 15-minútovú prestávku.

Zamestnanci v obchode, ktorý pracujú šesť hodín a tieto hodiny zahŕňajú čas od 11.30am do 2.30pm majú právo na hodinovú (neprerušenú) prestávku, ktorá musí začať medzi 11.30am a 2.30pm.

Oddych/Odpočinok

Čas na oddych je taký čas, ktorý nie je pracovný čas.
Zamestnanec má právo na:
– 11 neprerušených hodín odpočinku počas 24 hodín,
– 24 neprerušených hodín odpočinku v období 7 dní, ktoré obyčajne nasledujú po 11-hodinovom odpočinku uvedenom vyššie.

Ako alternatívu vám zamestnávateľ môže dať dva krát 24-hodinové voľno počas týždňa, v ktorom nebudete mať nárok na voľno uvedené vyššie.

24-hodinové voľno uvedené vyššie by malo zahŕňať nedeľu, pokiaľ nie je v pracovnej zmluve dohodnuté inak.

  Prestávky a oddych sa nevzťahujú na zamestnancov:

 • polície,
 • obranných síl,
 • zamestnanci, ktorý si sami kontrolujú pracovný čas,
 • rodinný zamestnanci na farmách a v súkromných domoch.

Výnimky

   Zamestnávatelia môžu byť oslobodený od poskytovania oddychu/odpočinku zamestnancom v nasledovných situaciách:

  • výnimočné okolnosti,
  • kolektívne zmluvy,
  • práca na smeny,
  • zamestnanci v oblasti prepravy,
  • zamestnanci v určitých oblastiach služieb občianskej ochrany.

5. Dovolenka a sviatky

Právo na dovolenku a sviatky vzniká dňom začatia zamestnania.

Dovolenka

Zamestnanci na plný úväzok majú právo na minimálne 4 pracovné týždne platenej dovolenky za rok.

Zamestnanci na čiastočný úväzok majú právo na platenú dovolenku, ktorá sa vypočíta ako 8% z odpracovaných hodín, ale má byť maximálne 4 pracovné týždne ročne.

Zamestnanci pracujúci viac ako 1365 hodín ročne (napríklad viac ako 27 hodín za tyždeň) majú právo na celé 4 pracovné týždne platenej dovolenky. Výnimkou môže byť, ak zamestnanec zmenil zamestnanie počas roka.

Sviatky

  Zamestnanci majú právo na 9 štátnych sviatkov počas roka:

 1. 1. Január,
 2. Deň Sv. Patrik,
 3. Veľkonočný Pondelok,
 4. Prvý pondelok v máji,
 5. Prvý pondelok v júni,
 6. Prvý pondelok v auguste,
 7. Posledný pondelok v októbri,
 8. Vianoce,
 9. Deň Sv. Štefana.

Zamestnávateľ vám môže dať jednu z nasledujúcich možností:

 • platený deň voľna vo sviatok, alebo
 • platený deň voľna počas mesiaca, alebo
 • navyše platený deň dovolenky, alebo
 • navyše zaplatený deň.

Ak štátny sviatok spadá na deň, v ktorý zamestnanec normálne nepracuje, zamestnanec má právo na jednu pätinu normálnej týždennej mzdy za sviatok.

  Zamestnanci, ktorý sú požiadaný pracovať v čase sviatku majú právo na:

 • navyše zaplatený deň, alebo
 • navyše zaplatený deň počas mesiaca, alebo
 • navyše platený deň dovolenky.

Zamestnanci na čiastočný pracovný úväzok majú právo na štátny sviatok, ak odpracujú aspoň 40 hodín (napríklad 8 hodín týždenne) za posledných 5 týždnov pred štátnym sviatkom.

Práca v nedeľu

Zamestnanci majú právo na extra mzdu alebo platený čas voľna za prácu v nedeľu.

6. Maximálny 48-hodinový pracovný týždeň

Maximálny pracovný týždeň je 48 hodín priemerne za 4, 6, alebo 12 mesiacov podľa odvetvia. Zamestnávateľ musí viesť záznamy o odpracovaných hodinách zamestnanca.

7. Výpovedná lehota

Zamestnanci majú právo na minimálnu výpovednú lehotu.

Každý zamestnanec, ktorý je v zamestnaní aspoň 13 týždňov (3 mesiace) ma právo na minimálnu výpovednú lehotu.

  Minimálna výpovedná lehota závisí od doby zamestnania:

 • 13 týždňov ale menej než 2 roky – týždenná výpovedná lehota,
 • 2 roky ale menej než 5 rokov – 2-týždňová výpovedná lehota,
 • 5 rokov ale menej než 10 rokov – 4-týždňová výpovedná lehota,
 • 10 rokov ale menej než 15 rokov – 6-týždňová výpovedná lehota,
 • viac ako 15 rokov – 8-týždňová výpovedná lehota.

Zamestnanec, ktorý je v zamestnaní aspoň 13 týždňov má povinnosť oznámiť zamestnávateľovi 1/2/4/6/8 týždňov dopredu (podľa dĺžky zamestnania uvedenej vyššie) ak sa rozhodol ukončiť zamestnanie, pokiaľ nie je v pracovnej zmluve dohodnutá dlhšia výpovedná lehota.

Iné zamestnanecké práva

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti je vtedy ak pracovná pozícia zanikne a nie je nahradená iným zamestnancom. Zamestnanec vo veku viac ako 16 rokov, ktorý súvisle odpracoval 104 týždňov (dva roky), má právo na zákonné odškodné.

Zákonné odškodné je 2-týždňová hrubá mzda za každý rok zamestnania, maximálne €600 za týždeň plus 1-týždňová hrubá mzda, tiež maximálne do €600. Táto platba je oslobodená od dane z príjmov. Niektorí zamestnávatelia môžu mať zmluvy o takýchto platbách, ktoré sú nad rámec zákona a následne podliehajú dani z príjmov.

Agentúry

Podľa Írskeho práva, zamestnanecké agentúry musia mať licenciu. Agentúry nesmú účtovať poplatok inej osobe výlučne za hľadanie zamestnania.

Diskriminácia

Zamestnanci sú chránení proti diskriminácii veku, pohlavia, manželského stavu, rodinného stavu, rasy, viery, sexuálnej orientácie alebo invalidity.

Ako získaš svoje práva?

Ak veríš, že sú tvoje zamestnanecké práva porušované, ako prvý krok je spýtať sa zamestnávateľa. Zamestnávateľ si nemusí byť vedomí o poskytovaní určitých práv. Ak sa spýtaš, môžeš zistiť, že zamestnávateľ má záujem tvoj problém vyriešiť.

Na koho sa obrátiť ak sú tvoje práva porušované:

1. Krok – Spýtaj sa zamestnávateľa
Ak sa problém nevyrieši potom,

2. Krok – Požiadaj o radu odbory (Trade Union)
Ak sa problém nevyrieši potom,

3. Krok – Podaj sťažnosť na NERA (National Employment Rights Authority)

Kontakt na NERA:
NERA Informačné služby: Lo-call 1890 80 80 90
Email: info@employmentrights.ie
NERA Inšpekčné služby: Lo-call 1890 220 100
Email: inspection@employmentrights.ie
NERA Služby vymáhania a trestného konania: Lo-call 1890 220 200
Email: enforcement@employmentrights.ie
Email: prosecution@employmentrights.ie
www.employmentrights.ie

Príručky

Viac informácií o zamestnaneckých právach nájdete tu.

You can read this article in English here.