Aktualizované dňa 7. mája 2013

Menší podnikatelia majú možnosť podávať daňové priznania a platiť daň menej často než je bežné.

DPH (VAT)

Bežne sa platia dane a podávajú daňové priznania k DPH šesť krát ročne (každé dva mesiace). Vaše obdobia DPH sú nasledovné: Január-Február, Marec-Apríl, Máj-Jún, Júl-August, September-Október, November-December.

Ak vaše platby DPH dane sú menšie ako €3,000 za minulý rok, budete podávat daňové priznania a platiť dane dva krát za rok (každých šesť mesiacov). Vaše obdobia DPH budú nasledovné: Január-Jún, Júl-December.

Ak vaše platby DPH dane sú medzi €3,000 a €14,400 za minulý rok, budete podávat daňové priznania a platiť dane tri krát ročne (každé štyri mesiace). Vaše obdobia DPH budú nasledovné: Január-Apríl,Máj-August, September-December.

Odvody (PAYE/PRSI)

Bežne sa platia odvody a podávajú daňové priznania P30 dvanásť krát ročne (každý mesiac).

Ak vaše platby PAYE/PRSI odvodov sú menšie ako €28,800 za minulý rok, budete podávat daňové priznania P30 a platiť odvody štyri krát ročne (každé tri mesiace).

RCT

Bežne sa platia dane a podávajú daňové priznania k RCT (za Hlavného Dodávateľa – Principal Contractor) dvanásť krát ročne (každý mesiac).

Ak vaše platby RCT dane sú menšie ako €28,800 za minulý rok, budete podávat daňové priznania k RCT a platiť dane štyri krát ročne (každé tri mesiace).

Daňový úrad vám pošle list, ak ste podnikateľ, ktorý spĺňa dané kritéria na podávanie daňových priznaní a platenie dane v menších intervaloch. Ak používate daňový online systém ROS (Revenue Online Services), budete môcť vidieť daňové obdobia priamo vo svojom ROS profile.

Zdroj: Revenue eBrief No. 55/12