Aktualizované dňa 21. augusta 2014

Čo znamená PAYE?

Zamestnávateľ je povinný zraziť daň z hrubej mzdy zamestnanca na základe PAYE systému. Skratka PAYE znamená Pay As You Earn, Plať Ako Zarábaš.

Oznámenie o Daňových Kreditoch

NaEmployerCertificateOfTaxCreditsAndCutOffPoints začiatku roka daňový úrad posiela oznámenie (o daňových kreditoch a daňovom pásme) zamestnávateľovi pre každého zamestnanca. Zamestnávateľ na základe tohto oznámenia vie, akú daň má zraziť zo mzdy zamestnanca. Informácie v oznámení sú založené na údajoch, ktoré zamestnanec oznámil daňovému úradu. Ak nastane zmena u zamestnanca, napríklad ak sa ožení, je povinný zmenu oznámiť daňovému úradu. Daňový úrad následne pošle zamestnávateľovi nové oznámenie, na základe ktorého zamestnávateľ vypočíta zamestnancovi daň.

Certifikát o Daňových Kreditoch (Tax Credit Certificate)

TaxCreditCertificate2013 Certifikát o daňových kreditoch obsahuje informáciu o daňových kreditoch a daňovom pásme. Certifikát si musíte vyžiadať, daňový úrad ho už automaticky neposiela. O certifikát si môžete požiadať nasledovne:

 • telefonicky na číslach 1890 333 425 (Dublin), 1890 444 425 (East/South-East), 1890 777 425 (Border/Midlands/West), 1890 222 425 (South-West),
 • cez internet, prihlásením do PAYE Anytime (k týmto službám sa musíte zaregistrovať, aby ste ich mohli používať).

P60P60_2011

P60 Certifikát dostanete od zamestnávateľa po skončení roku. Zamestnávateľ musí zamestnancovi dať P60 do 15. februára po skončení roku. Napríklad P60 za rok 2014 musí dať zamestnancovi do 15. februára 2015. Certifikát obsahuje údaje o mzde, zrazenej dani, USC dani, LPT dani a PRSI odvodoch počas celého roka.

P45P45_2011

Ak odídete zo zamestnania, zamestnávateľ je vám povinný dať formulár P45. Formulár obsahuje údaje o mzde, zrazenej dani, USC dani, LPT dani a PRSI odvodoch po dobu odchodu od daného zamestnávateľa. Tento formulár odovzdajte potom vášmu novému zamestnávateľovi, ktorý vám na základe toho bude zrážať správnu výšku dane. Ak formulár neodovzdáte novému zamestnávateľovi, tak je možné že vám bude strhávať vyššiu daň. Daň z príjmu - Daňové sadzby a pásma

Príjem oslobodený od dane

Príjem z prenájmu izby (Rent-a-Room Relief)

Ak prenajímate izbu/izby vo vašom byte/dome, ktorý je vaším bydliskom, takýto príjem pod €10,000 ročne (za rok 2014) je oslobodený od dane. Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na situáciu, ak dieťa platí nájom rodičom.

Služby starostlivosti o dieťa (Childcare Services)

Príjem za starostlivosť o dieťa/deti je oslobodený od dane, ak neprekročí hranicu €15,000 ročne (za rok 2014). Podmienkou je že táto starostlivosť o dieťa/deti musí byť poskytnutá v dome opatrovateľa a nie dieťaťa a opatrovateľ sa nesmie starať o viac než tri deti.

Výpočet dane

Priklad vypoctu dane v Irsku

Všeobecný Sociálny Poplatok – USC – Universal Social Charge

Všeobecný Sociálny Poplatok (USC) vstúpil do platnosti 1. januára 2011 a nahradil tak Zdravotné Odvody (Health Levy – platené ako súčasť PRSI odvodov) a Odvod z Príjmu (Income Levy), ktorý bol týmto zrušený. USC je daň platená z hrubej mzdy. Zamestnávateľ je povinný zrážať USC daň zo mzdy zamestnanca. Sadzby pre USC daň sú nasledovné:Osoby, ktoré vlastnia Zdravotnú Kartu (Full Medical Card) alebo osoby nad 70 rokov veku platia USC daň len do maximálnej výšky daňovej sadzby 4%. Osoby, ktorých príjem neprekročil €4,004.00 ročne, neplatia USC daň.

PAYE Anytime

PAYE Anytime je bezpečný online systém, ktorý vám umožní komunikovať s daňovým úradom cez internet 365 dní v roku.

Môžete:

 • požiadať o rôzne daňové kredity,
 • pozrieť sa na svoje vlastné daňové záznamy,
 • požiadať o skontrolovanie/prehodnotenie daní za posledné 4 roky,
 • požiadať o preplatok na dani napríklad za zdravotné výdaje,
 • oznámiť daňovému úradu o akomkoľvek ďalšom príjme.

Výhody:

 • táto služba je rýchla, jednoduchá, bezpečná a je zadarmo,
 • daňové kredity sú aktualizované okamžite,
 • rýchlejšie spracovanie vrátenia preplatkov na dani,
 • prostredníctvom tohto systému máte vlastné záznamy o žiadostiach a informácie, ktoré ste poslali daňovému úradu.

Aby ste mohli využívať služby PAYE Anytime, musíte sa najskôr zaregistrovať.

Ako sa zaregistrovať k službám PAYE Anytime

 1. Otvorte si stránku www.revenue.ie,
 2. Pod logom PAYE Anytime kliknite na „Register“,
 3. Vyplňte svoje osobné údaje vrátane PPS čísla, adresy a kontaktných údajov,
 4. Kliknite na „Continue“ aby ste potvrdili vaše údaje. V priebehu niekoľkých dní vám pride poštou list z daňového úradu, v ktorom bude PIN. Následne môžete využívať služby PAYE Anytime.

Prišli ste o zamestnanie?

Ak ste zostali bez práce a počas roka ste platili daň, je možné že budete mať nárok na vrátenie dane. Počkajte aspoň 8 týždňov odkedy ste sa stali nezamestnanými, aby vám vznikol nárok na vrátenie dane. Ak ste platili „emergency tax“ môžete okamžite požiadať o vrátenie dane.

O vrátenie dane môžete požiadať vyplnením formulára P50, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.revenue.ie tu. Vyplnený formulár P50 pošlite spolu s vaším formulárom P45 vášmu miestnemu daňovému úradu.

Kontakt na Revenue PAYE:

Ak chcete kontaktovat daňový úrad telefonicky, vždy majte pripravené svoje PPS číslo.

Použite číslo +353 1 702 3011 ak voláte zo zahraničia.

Dublin – 1890 333 425 – pre Dublin city a county

East and South East – 1890 444 425 – pre Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois, Meath, Tipperary, Waterford, Wexford a Wicklow

Border, Midlands a West – 1890 777 425 – pre Cavan, Donegal, Galway, Leitrim, Longford, Louth, Mayo, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo a Westmeath

South West – 1890 222 425 – pre Clare, Cork, Kerry a Limerick