Tax Clearance Certificate (Certifikát o daňovom vysporiadaní) je písomné potvrdenie Írskeho daňového úradu, že daná osoba ma všetky daňové povinnosti vysporiadané ku dňu vydania certifikátu.

Toto je návod ako požiadať online o tax clearance certificate pre živnostníka alebo spoločnosť. Právnik alebo účtovník vám môže za to účtovať €40. Je to vlastne celkom jednoduché a zaberie vám to len 10 minút času. Nižšie je uvedené ako postupovať.

KROK 1

TaxClearanceStep1

Otvorte si web stránku Írskeho daňového úradu www.revenue.ie.

Kliknite na Tax Clearance.

KROK 2

TaxClearanceStep2

Kliknite na Apply for tax clearance certificate.

KROK 3

TaxClearanceStep3Zadajte svoje Meno ak ste živnostník a potom kliknite na Individual alebo;

Meno spoločnosti ak sa jedná o spoločnosť a potom kliknite na Company.

Zadajte daňové číslo (Tax number) a kliknite na príslušnú daň, ktorej sa daňové číslo týka: DPH (VAT), daň z príjmu (IT/CT) alebo zamestnávateľ (PAYE Employer). Potom kliknite na Continue.

 

KROK 4

TaxClearanceStep4Väčšina živnostníkov a spoločností nie je v DPH skupine (VAT Group) alebo nie ste vôbec zaregistrovaný k DPH.

Preto kliknite na No a potom na Continue.

KROK 5

TaxClearanceStep5

Ak v spoločnosti nie je akcionár (shareholder), ktorý vlastní viac ako 50% akcií alebo túto informáciu neviete, kliknite na No a potom na Continue.

 

KROK 6

TaxClearanceStep6

Kliknite na No a potom na Continue.

KROK 7

TaxClearanceStep7Ak vyslovene nežiadate o certifikát na niektorý z uvedených účelov ako napríklad Grand Application atď. potom,

kliknite na Voluntary a následne na Continue.

 

KROK 8

TaxClearanceStep8

Zadajte svoje kontaktné údaje ak by vás chcel daňový úrad kontaktovať:

  • vaše Meno,
  • vaša Funkcia (capacity): Individual, Director, Secretary, Tax Agent atď.,
  • vaše Telefónne číslo.

Potom kliknite na Finish.

KROK 9

TaxClearanceStep9

Toto je sumarizácia vašej žiadosti s údajmi, ktoré ste zadali.

Skontrolujte, či tam nie sú chyby, hlavne meno a daňové číslo.

Ak sú všetky údaje v poriadku, vytlačte si túto stranu pre vašu evidenciu a potom kliknite na Confirm.

KROK 10

TaxClearanceStep10Toto je potvrdenie. Vytlačte si túto stránku alebo si zapíšte číslo potvrdenia (Confirmation number) a dátum pre vašu evidenciu.

Ak vám tax clearance certificate nepríde poštou v priebehu niekoľkých dní, kontaktujte váš miestny daňový úrad. Aby to mohol daňový úrad pre vás skontrolovať bude potrebovať Confirmation number a dátum, kedy ste o certifikát požiadali.