Aktualizované dňa 5. novembra 2012

Výhody prečo sa oplatí byť zaregistrovaný k daniam online:

  • Budete mať nonstop prístup k daňovým povinnostiam a termínom,
  • Môžete si podať sami svoje daňové priznania,
  • Ak si podáte sami daňové priznanie, môžete si vytlačiť samotné priznanie a potvrdenie o podaní,
  • Uvidíte všetky daňové platby a preplatky,
  • Môžete si skontrolovať, či váš účtovník podal daňové priznanie za vás.

Môžete sa zaregistrovat k daňovým online službám (Revenue Online Service – ROS) na www.revenue.ie.

Registráciu môžete dokončiť v priebehu jedného dňa, ak si vyžiadate potrebné heslá od daňového úradu cez telefón.

Tri kroky ako sa zaregistrovať k daňovým povinnostiam online:

1 Krok: Požiadajte o ROS Access Number (RAN)

Vyplňte:

– druh dane: Income Tax,
– Reg. Number: PPS číslo.

Pokračujte stlačením Submit.

V priebehu niekoľkých dní by ste mali dostať od daňového úradu poštou list s kódom/heslom. Ak chcete heslo získať rýchlejšie, môžete zatelefonovať vášmu miestnemu daňovému úradu.

Ako zistíte, ktorý je váš miestny daňový úrad?
Choďte na: www.revenue.ie.

Kliknite na Contact Locator.

Vyplňte vaše PPS číslo, vyberte Income tax a dostane kontaktné údaje na váš miestny daňový úrad.
Keď získate kód/heslo RAN môžete pokračovať s 2 krokom.

2 Krok: Požiadajte o Digital Certificate

Zadajte vaše RAN číslo.

V priebehu niekoľkých dní by ste mali dostať od daňového úradu poštou ďalší list s kódom/heslom. Ak chcete heslo získať rýchlejšie, môžete zatelefonovať vášmu miestnemu daňovému úradu.
Keď získate heslo, môžete pokračovať s 3 krokom.

3 Krok: Získajte váš Digital Certificate

Uložte si váš Digital Certificate súbor na C: disk prostredníctvom nasledujúcich krokov.

Odsúhlaste všeobecné podmienky (general terms and conditions).

Vyplňte:

– druh dane: Income Tax,
– Reg. Number: PPS číslo.

Pokračujte stlačením Next.

Malo by vyskočiť nové okno ponúkajúce uloženie súboru na váš C:disk. Odporúčam ponechať štandardnú cestu k súboru  C:/ros/RosCerts.

Vaša registrácia je týmto hotová.

Ako sa prihlásiť do daňových online služieb (ROS)?

Choďte na: www.revenue.ie

Kliknite na Login to ROS.

Budete musieť mať nainštalovanú najnovšiu verziu JAVA softvéru, aby prihlásenie prebehlo bez problémov.

Zadajte meno a heslo, ktoré ste si vybrali pri ukladaní Digital Certificate súboru.

V prípade problémov s registráciou kontaktujte ROS helpline na tel: 1890 201 106 alebo emailom na: roshelp@revenue.ie.

Niekedy sa môžu počas registrácie vyskytnúť systémove chyby. Napríklad sa nemôžete preklikať cez druhý krok, môže vyhadzovať chybu, napriek tomu, že ste údaje zadali správne alebo vám nejde uložiť súbor Digital Certificate a podobne. Vtedy je nutné kontaktovať ROS helpline a poprosiť o pomoc.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete nechať komentár nižšie.

You can find this article in English here.