Cenník účtovných a daňových služieb

Spracovávame daňové priznania k dani z príjmu a vedieme účtovníctvo pre drobných podnikateľov poskytujúcich služby v Írsku, ktorí nepresiahli hrubý príjem vyšší ako 37,000€ ročne.

Poplatok za spracovanie daňového priznania k dani z príjmu – €200

Pripravujeme a podávame daňové priznania k dani z príjmu pre podnikateľov. Všetku prácu vykonávame online, prostredníctvom emailu a telefonátov. Náš štandardný poplatok 200€ zahŕňa aj 3 hodiny práce vedenia účtovníctva, ktoré stačí väčšine drobným podnikateľom. 

Náš štandardný postup:

  1. Všetky potrebné informácie nám musíte poslať emailom. Násladne vaše informácie spracujeme a pošleme vám emailom kalkuláciu dane.
  2. Ak ste spokojní s kalkuláciou dane, môžete podpísať priložený autorizačný dokument, ktorým nám dáte súhlas aby sme mohli za vás podať pripravené daňové priznanie a uhradíte našu faktúru za prácu.
  3. Podáme za vás pripravené daňové priznanie. Ak vám vyjde v daňovom priznaní zaplatiť daň, dáme príkaz daňovému úradu, aby si platbu strhol z vášho bankového účtu. Ak vám vyjde v daňovom priznaní preplatok dane, zadáme vaše bankové údaje pre vrátenie dane.
  4. Pošleme vám nasledovnú dokumentáciu týkajúcu sa daňového priznania emailom: potvrdenie o podaní daňového priznania, potvrdený dokument Výkaz ziskov a strát, reporty z účtovníctva. Daňový úrad vám po spracovaní priznania pošle ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa daňového priznania ako prehľad daňového priznania, potvrdenie o zaplatení preplatku a podobne.

50% zľava z poplatku za spracovanie daňového priznania pre podnikateľov

Pripravujeme a podávame írske daňové priznania k dani z príjmu za poplatok 100€, ak si pripravíte vaše účtovníctvo sami alebo ak ste mali len príjem zo zamestnania.

Poplatok za ostatné služby – 20€ hodina práce

Účtujeme 20€ za hodinu práce za nasledujúce služby:

  1. Registrácia a zrušenie registrácie k dani z príjmu,
  2. Účtovníctvo presahujúce 3 hodiny práce zahrnutej v našom štandardnom poplatku za spracovanie daňového priznania k dani z príjmu,
  3. Konzultácie,
  4. Administratívne služby.


Kontakt: email: info@taxaccounts.ie